IKEA

今日走左去 IKEA 買傢私
行左成日超累

行到尾聲時
忘記了要買電制塞
走番轉頭拎
行下行下行到起點 勁遠
再走番去終點俾錢
唔講仲以為行緊毅行者 🏃‍♂️

中途阿女睇中左隻馬
見佢玩得咁開心
就一於帶佢番屋企啦

明早送貨到府上
有好多傢私要組裝
預左明天成日逗留家中切模型